PRODUKUJEMY HALE NAMIOTOWE DO RÓŻNYCH
ZASTOSOWAŃ
Hale namiotowe a prawo

Hale namiotowe a prawo

Hale namiotowe jako tymczasowe obiekty budowlane możemy zamontować bez pozwolenia na budowę w okresie nie dłuższym niż 180 dni. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku jeśli potrzebujemy tymczasowego zadaszenia, czy sezonowego magazynu. Jednak w przypadku gdy planujemy postawienie hali namiotowej przemysłowej całorocznej to zgłoszenie informacji o planowanej inwestycji do odpowiedniego organu administracji państwowej staje się niewystarczające i konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jedynie w sytuacji gdy hala ma być eksploatowana przez okres krótszy niż 180 dni a następnie zdemontowana lub przeniesiona w inne miejsce, wystarczy dostarczenie stosownego zgłoszenia do Urzędu Miasta czy też Starostwa Powiatowego (w zależności od lokalizacji).

Wymagania dla hal namiotowych

W przypadku postawienia hali przemysłowej całorocznej konieczne jest:

  • uzyskanie warunków zabudowy (lub planu zagospodarowania przestrzennego);
  • opracowanie projektu budowlanego;
  • uzyskanie pozwolenia na budowę;
  • obecność kierownika budowy (prowadzącego dziennik budowy);
  • nadzór inwestorski (inspektor nadzoru);
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.